100 % zelená elektrická energia pre každé nabíjanie.

Elektrické vozidlá môžu byť úplne ekologické iba vtedy ak na svoju prevádzku využívajú elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov. Preto sa usilujeme urobiť každé nabíjanie v rámci možností maximálne udržateľným.

Rodina pri svojom elektrickom vozidle Hyundai EV chystajúca sa nabíjať ho zelenou energiou.

Prečo zelená energia?

Aby bola elektromobilita skutočne udržateľná, má zásadný význam zohľadnenie každého článku reťazca tvorby hodnoty. Nabíjanie je jedným z najdôležitejších faktorov.

Podpora energie z obnoviteľných zdrojov.

Preto Charge myHyundai propaguje využívanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a zabezpečuje, aby za každé nabíjanie bolo do rozvodnej elektrickej siete dodané rovnaké množstvo zelenej energie. Takáto kompenzácia množstva odobranej energie sa dosahuje pomocou tzv. záruky pôvodu.

 1. Logo zástrčky Hyundai.

  Jeden centralizovaný systém.

  Záruka pôvodu je v Európe zaužívaná forma dokumentácie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ktorá preukazuje ako a kde bola elektrická energia vyrobená z obnoviteľného zdroja.

 2. Elektrické vozidlo Hyundai pripájané na nabíjačku aby sa nabilo zelenou energiou so zárukou pôvodu.

  Nezávislá registrácia.

  Výrobcovia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov si môžu nechať záruky pôvodu vystaviť nezávislou, štátom poverenou inštitúciou, ktorá registruje množstvo elektrickej energie vyrobenej a dodanej do rozvodnej siete.

 3. Muž stojaci pred veternou turbínou, ktorá vyrába zelenú elektrickú energiu používanú na nabíjačkách siete IONITY.

  100 % energia z vetra.

  Záruky pôvodu potvrdzujú, že do rozvodnej siete bola dodaná elektrická energia vyrobená veternými turbínami. Takýmto spôsobom podporujeme jeden z environmentálne najšetrnejších spôsobov výroby elektrickej energie.

Dozveďte sa viac o Charge myHyundai.