VOZIDLO, KTOR√Č V√ĀM
ROZB√öCHA SRDCE
Filozofia dizajnu Fluid Sculpture 2.0 op√§Ň• stvorila dychvyr√°Ňĺaj√ļcu kr√°su.

Fluidic SCULPTURE 2.0

Filozofia dizajnu "Fluidic Sculpture 2.0" je posilnen√° dynamicky pretiahnut√Ĺmi svetlometmi a presn√Ĺmi kont√ļrami exteri√©ru.

Projekńćn√© svetlomety s LED denn√Ĺm svieten√≠m (DRL)
Projekńćn√© svetlomety
s LED denn√Ĺm
svietením (DRL)

i20 novej gener√°cie, navrhnut√° a vyvinut√° v Eur√≥pe, m√° elegantn√Ĺ a atrakt√≠vny vzhńĺad. Nov√ļ formu fluidn√©ho dizajnu 2.0 zv√ĹrazŇąuj√ļ bifunkńćn√© predn√© projektorov√© svetlomety s LED svetlami pre denn√© svietenie.

MrieŇĺka chladińća
MrieŇĺka chladińća

Novo koncipovan√° v√Ĺrazn√° predn√° ńćasŇ• vozidla m√° teraz nezameniteńĺn√ļ dvojit√ļ mrieŇĺku chladińća, ktor√° modelu i20 dod√°va Ň°t√Ĺlov√Ĺ vzhńĺad.

Fluidic SCULPTURE 2.0

Filozofia dizajnu "Fluidic Sculpture 2.0" je posilnen√° dynamicky pretiahnut√Ĺmi svetlometmi a presn√Ĺmi kont√ļrami exteri√©ru.

Zadné kombinované LED svetlá
Zadné kombinované LED svetlá

Nov√© kombinovan√© zadn√© svetl√° prepoŇĺińćiavaj√ļ automobilu nevŇ°edn√Ĺ, modern√Ĺ charakter. Koncov√© a brzdov√© svetl√° s technol√≥giou LED, zaisŇ•uj√ļ maxim√°lnu viditeńĺnosŇ• a v√§ńćŇ°iu bezpeńćnosŇ•.

Panoramatick√° strecha
Panoramatick√° strecha

Interi√©r modelu i20 m√īŇĺe byŇ• eŇ°te svetlejŇ°√≠ a¬†vzduŇ°nejŇ°√≠ vńŹaka jedineńćnej panoramatickej streche s moŇĺnosŇ•ou otv√°rania a¬†vńŹaka priestrannosti, ktor√° v danej triede nem√° konkurenciu.

FLUIDIC SCULPTURE 2.0

Filozofiu dizajnu Hyundai "Fluidic Sculpture 2.0" podńćiarkuj√ļ dynamicky
pretiahnuté predné svetlomety a precízne línie karosérie.

Projekńćn√© svetlomety s LED denn√Ĺm svieten√≠m(DRL)
Projekńćn√© svetlomety s LED denn√Ĺm svieten√≠m(DRL)

i20 novej gener√°cie , navrhnut√° a vyvinut√° v Eur√≥pe , m√° elegantn√Ĺ a atrakt√≠vny vzhńĺad . Nov√ļ formu fluidn√©ho dizajne 2.0 " zv√ĹrazŇąuj√ļ bifunkńćn√© predn√© projektorov√© svetlomety s LED svetlami pre denn√© svietenie (s√ļńćasŇ• v√Ĺbavy Comfort Plus a vyŇ°Ň°ie).

MrieŇĺka chladińća
MrieŇĺka chladińća

Novo koncipovan√° v√Ĺrazn√° predn√° ńćasŇ• vozidla m√° teraz nezameniteńĺn√ļ dvojit√ļ mrieŇĺku chladińća,ktor√° modelu i20 dod√°va Ň°t√Ĺlov√Ĺ vzhńĺad.

Zadné kombinované LED svetlá
Zadné kombinované LED svetlá

Nov√© kombinovan√© zadn√© svetl√° prepoŇĺińćiavaj√ļ automobilu nevŇ°edn√Ĺ, modern√Ĺ charakter. Koncov√© a¬†brzdov√© svetl√° s technol√≥giou LED, zaisŇ•uj√ļ maxim√°lnu viditeńĺnosŇ• a¬†v√§ńćŇ°iu bezpeńćnosŇ•.

Panoramatick√° stŇôecha
Panoramatick√° stŇôecha

Interi√©r modelu i20 m√īŇĺe byŇ• eŇ°te svetlejŇ°√≠ a¬†vzduŇ°nejŇ°√≠ vńŹaka jedineńćnej panoramatickej streche s moŇĺnosŇ•ou otv√°rania a¬†vńŹaka priestrannosti, ktor√° v danej triede nem√° konkurenciu.

 • √öplne ploch√Ĺ
  batoŇĺinov√Ĺ priestor

  SnaŇĺ√≠te sa zmestiŇ• dnu obrovsk√ļ batoŇĺinu? S √ļplne plochou podlahou batoŇĺinov√©ho priestoru i20 s t√Ĺm nebudete maŇ• Ňĺiadny probl√©m. Zadn√© sedadl√° m√īŇĺete sklopiŇ• ńćiastońćne, alebo kompletne pre maxim√°lnu flexibilitu priestoru pre batoŇĺinu aj¬†pasaŇĺi√©rov.

  √öplne ploch√Ĺ batoŇĺinov√Ĺ priestor
 • Pohodlie a priestor

  V takomto pohodl√≠ takmer zabudnete, Ňĺe ste za volantom. Medzi funkńćn√© prvky urńćen√© pre maxim√°lne pohodlie a¬†spokojnosŇ• je pr√≠strojov√Ĺ panel TFT LCD Supervision prehńĺadn√Ĺmi a¬†dobre viditeńĺn√Ĺmi ukazovateńĺmi a¬†tieŇĺ ovl√°dacie prvky na volante, ktor√Ĺmi je moŇĺn√© ovl√°daŇ• r√īzne funkcie jedn√Ĺm dotykom a bez nutnosti odvr√°tenia pozornosti od diania pred vami.

  Pohodlie a priestor

Upozornenia na opustenie jazdného pruhu (LDWS)

S novou gener√°ciou i20 a varovn√Ĺm syst√©mom opustenia jazdn√©ho pruhu (LDWS) je jazda bezpeńćnejŇ°ia. Syst√©m upozorn√≠ vodińća vizu√°lnou a zvukovou v√Ĺstrahou na ak√©końĺvek nechcen√© vybońćenie z jazdn√©ho pruhu.

Upozornenia na opustenie jazdného pruhu systém (LDWS)

Monitorovanie tlaku v pneumatik√°ch (TPMS)

Syst√©m monitorovania tlaku v pneumatik√°ch (TPMS) v√°s bude informovaŇ• pońćas vaŇ°ej cesty. Aktu√°lne inform√°cie zo senzorov sa zobrazia priamo na riadiacom panely.

Monitorovanie tlaku v pneumatik√°ch (TPMS)
Exteriér
DIZAJN, KTOR√Ě SI UKRADNE V√Ā҆ POHńĹAD
Od svetlometov aŇĺ po Ň°portov√ļ l√≠niu strechy a od ostrej bońćnej linky aŇĺ k elegantn√©mu C-stńļpiku ‚Äď jednoducho nem√īŇĺete odtrhn√ļŇ• ońći.

Predn√° ńćasŇ•

Detail prednej ńćasti vozu Hyundai i20
MrieŇĺka chladińća
MrieŇĺka chladińća VaŇ°ej pozornosti bezpochyby neujde Ň°esŇ•uholn√≠kov√° mrieŇĺka chladińća s chr√≥movan√Ĺm r√°mńćekom, ktor√° dokonale dopńļŇąa celkov√Ĺ vzhńĺad vozidla.
Projekńćn√© svetlomety s LED denn√Ĺm svieten√≠m (DRL)
Projekńćn√© svetlomety s LED denn√Ĺm svieten√≠m (DRL) S√ļ jedineńćn√© svojim vzhńĺadom a zaisŇ•uj√ļ optim√°lnu viditeńĺnosŇ• a¬†bezpeńćnosŇ•. A ńćo viac? Obsahuj√ļ LED svetl√° pre denn√© svietenie (DRL) a LED pozińćn√© svetl√°. V tme v√°m i20 posvieti na cestu aj potom, ńćo¬†zaparkujete a uzamknete vozidlo!
Predné hmlové svetlá
Predn√© hmlov√© svetlomety Predn√© hmlov√© svetl√° pom√°haj√ļ osvetliŇ• cestu za hmly alebo siln√©ho daŇĺńŹa.

Bońćn√° ńćasŇ•

Bońćn√Ĺ pohńĺad na voz Hyundai i20
VonkajŇ°ie sp√§tn√© zrkadl√° so smerov√Ĺmi ukazovateńĺmi
VonkajŇ°ie sp√§tn√© zrkadl√° so smerov√Ĺmi ukazovateńĺmi Na praktickom automobile mus√≠ byŇ• chytr√© vŇ°etko. Dokonca aj zrkadl√°! Elektricky ovl√°dan√© a vyhrievan√© vonkajŇ°ie zrkadl√° modelu i20 s√ļ nielen vzhńĺadovo atrakt√≠vne, ale maj√ļ tieŇĺ chytr√© smerov√© ukazovatele, ktor√© prispievaj√ļ k bezpeńćnejŇ°iemu prech√°dzaniu medzi jazdn√Ĺmi pruhmi.
Chr√≥movan√© vonkajŇ°ie kńĺuńćky
Chr√≥movan√© vonkajŇ°ie kńĺuńćky Pri kaŇĺdom otv√°ran√≠ dver√≠ zaŇĺijete pr√≠jemn√Ĺ pocit na dotyk. Chr√≥movan√© vonkajŇ°ie kńĺuńćky sl√ļŇĺia k pohodln√©mu a r√Ĺchlemu otvoreniu dver√≠ po odomknut√≠ bezkontaktn√Ĺm kńĺ√ļńćom Smart Key (s√ļńćasŇ• paketu Smart).
Panoramatick√° strecha
Panoramatick√° strecha Pripravte sa na vzruŇ°uj√ļcu jazdu na ńćerstvom vzduchu s elektricky ovl√°danou panoramatickou strechou modelu i20. V√Ĺsuvn√Ĺ predn√Ĺ diel predstavuje v tejto triede unik√°tnu v√Ĺbavu.

Zadn√° ńćasŇ•

Zadn√Ĺ pohńĺad na voz Hyundai i20
Tretie brzdové svetlo
Tretie brzdov√© svetlo Pozor, brzd√≠m! Tretie brzdov√© svetlo umiestnen√© na spojleri 5. dver√≠ vo¬†v√ĹŇ°ke ońć√≠ vodińćov id√ļcich za vami d√°va vŇ°etk√Ĺm jasne najavo, Ňĺe¬†brzd√≠te.
Svetlá v zadnom nárazníku
Svetl√° v zadnom n√°razn√≠ku ҆portovo tvarovan√© odrazky v zadnom n√°razn√≠ku kombinovan√© s¬†hmlov√Ĺm a c√ļvac√≠m svetlom zlepŇ°uj√ļ viditeńĺnosŇ• a bezpeńćnosŇ•.
Zadné kombinované LED svetlá
Zadn√© kombinovan√© LED svetl√° Nov√© kombinovan√© zadn√© svetl√° prepoŇĺińćiavaj√ļ automobilu nevŇ°edn√Ĺ, modern√Ĺ charakter. Koncov√© a¬†brzdov√© svetl√° s¬†technol√≥giou LED, zaisŇ•uj√ļ maxim√°lnu viditeńĺnosŇ• a¬†v√§ńćŇ°iu bezpeńćnosŇ•. (s√ļńćasŇ• paketu Style).
 • Detail prednej ńćasti vozu Hyundai i20
  MrieŇĺka chladińća
  Projekńćn√© svetlomety
  s LED denn√Ĺm
  svietením(DRL)
  Predné hmlové svetlomety
  • MrieŇĺka chladińća
   MrieŇĺka chladińća VaŇ°ej pozornosti bezpochyby neujde Ň°esŇ•uholn√≠kov√° mrieŇĺka chladińća s chr√≥movan√Ĺm r√°mńćekom, ktor√° dokonale dopńļŇąa celkov√Ĺ vzhńĺad vozidla.
  • Projekńćn√© svetlomety s LED denn√Ĺm svieten√≠m (DRL)
   Projekńćn√© svetlomety s LED denn√Ĺm svieten√≠m (DRL) S√ļ jedineńćn√© svojim vzhńĺadom a zaisŇ•uj√ļ optim√°lnu viditeńĺnosŇ• a¬†bezpeńćnosŇ•. A ńćo viac? Obsahuj√ļ LED svetl√° pre denn√© svietenie (DRL) a LED pozińćn√© svetl√°. V tme v√°m i20 posvieti na cestu aj potom, ńćo¬†zaparkujete a uzamknete vozidlo!
  • Predn√© hmlov√© svetlomety
   Predn√© hmlov√© svetlomety Predn√© hmlov√© svetl√° pom√°haj√ļ osvetliŇ• cestu za hmly alebo siln√©ho daŇĺńŹa.
 • Bońćn√Ĺ pohńĺad na voz Hyundai i20
  VonkajŇ°ie sp√§tn√© zrkadl√°
  so smerov√Ĺmi ukazovateńĺmi
  Chrómované
  vonkajŇ°ie kńĺuńćky
  Panoramatick√°
  strecha
  • VonkajŇ°ie sp√§tn√© zrkadl√° so smerov√Ĺmi ukazovateńĺmi
   VonkajŇ°ie sp√§tn√© zrkadl√° so smerov√Ĺmi ukazovateńĺmi Na praktickom automobile mus√≠ byŇ• chytr√© vŇ°etko. Dokonca aj zrkadl√°! Elektricky ovl√°dan√© a vyhrievan√© vonkajŇ°ie zrkadl√° modelu i20 s√ļ nielen vzhńĺadovo atrakt√≠vne, ale maj√ļ tieŇĺ chytr√© smerov√© ukazovatele, ktor√© prispievaj√ļ k bezpeńćnejŇ°iemu prech√°dzaniu medzi jazdn√Ĺmi pruhmi.
  • Chr√≥movan√© vonkajŇ°ie kńĺuńćky
   Chr√≥movan√© vonkajŇ°ie kńĺuńćky Pri kaŇĺdom otv√°ran√≠ dver√≠ zaŇĺijete pr√≠jemn√Ĺ pocit na dotyk. Chr√≥movan√© vonkajŇ°ie kńĺuńćky sl√ļŇĺia k pohodln√©mu a r√Ĺchlemu otvoreniu dver√≠ po odomknut√≠ bezkontaktn√Ĺm kńĺ√ļńćom Smart Key (s√ļńćasŇ• paketu Smart).
  • odr√°Ňĺka odr√°Ňĺka odr√°Ňĺka
   Panoramatick√° strecha Pripravte sa na vzruŇ°uj√ļcu jazdu na ńćerstvom vzduchu s elektricky ovl√°danou panoramatickou strechou modelu i20. V√Ĺsuvn√Ĺ predn√Ĺ diel predstavuje v tejto triede unik√°tnu v√Ĺbavu.
 • Zadn√Ĺ pohńĺad na voz Hyundai i20
  Tretie brzdové svetlo
  Svetl√° v zadnom
  nárazníku
  Zadné kombinované
  LED svetl√°
  • Tretie brzdov√© svetlo
   Tretie brzdov√© svetlo Pozor, brzd√≠m! Tretie brzdov√© svetlo umiestnen√© na spojleri 5. dver√≠ vo¬†v√ĹŇ°ke ońć√≠ vodińćov id√ļcich za vami d√°va vŇ°etk√Ĺm jasne najavo, Ňĺe¬†brzd√≠te.
  • Svetl√° v zadnom n√°razn√≠ku
   Svetl√° v zadnom n√°razn√≠ku ҆portovo tvarovan√© odrazky v zadnom n√°razn√≠ku kombinovan√© s¬†hmlov√Ĺm a c√ļvac√≠m svetlom zlepŇ°uj√ļ viditeńĺnosŇ• a bezpeńćnosŇ•.
  • Zadn√© kombinovan√© LED svetl√°
   Zadn√© kombinovan√© LED svetl√° Nov√© kombinovan√© zadn√© svetl√° prepoŇĺińćiavaj√ļ automobilu nevŇ°edn√Ĺ, modern√Ĺ charakter. Koncov√© a¬†brzdov√© svetl√° s¬†technol√≥giou LED, zaisŇ•uj√ļ maxim√°lnu viditeńĺnosŇ• a¬†v√§ńćŇ°iu bezpeńćnosŇ•. (s√ļńćasŇ• paketu Style).
 • T√≥novan√© skl√° T√≥novan√© skl√°
  Sklo 5. dver√≠ a okn√° zadn√Ĺch dver√≠ maj√ļ tmav√© t√≥novanie pre obmedzenie prieniku slneńćn√©ho Ňĺiarenia a zv√ĹŇ°enia s√ļkromia cestuj√ļcich v zadu (s√ļńćasŇ• v√Ĺbavy Premium).
 • Bońćn√° l√≠nia dver√≠ Bońćn√° l√≠nia dver√≠
  N√°dherne tvarovanie bońćnej l√≠nie skvele zapad√° s predn√Ĺm a zadn√Ĺm n√°razn√≠kom, dod√°va vozidlu sviŇĺn√Ĺ a aerodynamick√Ĺ vzhńĺad a taktieŇĺ zabraŇąuje neŇĺiad√ļcim Ň°krabancom.
 • Koles√° Koles√°
  Poc√≠Ň•te sofistikovan√Ĺ Ň°t√Ĺl najvyŇ°Ň°ej kvality a Ň°portov√©ho dizajnu kolies novej i20. ńĆi uŇĺ si vyberiete 15" oceńĺov√© disky, alebo 16" zliatinov√© disky, budete viac neŇĺ spokojn√≠ s ich elegantn√Ĺm a Ň°portov√Ĺm preveden√≠m.
Interiér
OHńĹADUPLN√Ě A ZMYSELN√Ě
K V√Ā҆MU POHODLIU
Akon√°hle v√°s obklop√≠ jeho emocion√°lny dizajn interi√©ru, nebudete chcieŇ• vyst√ļpiŇ• z¬†auta.
Interiér Cappuccino Interiér Blue Interiér Beige Interiér Gray
Farba sedadiel
 • Woven GLS
 • Knit
 • Woven GLS
 • Knit
 • Woven GLS
 • Knit
 • Woven GLS
 • Knit
 • Materi√°l sedadiel
Dizajn interiéru

Kab√≠na je vyhotoven√© zo starostlivo vybran√Ĺch materi√°lov a vytv√°ra tak vysoko kvalitn√© prostredie, ktor√© je jedineńćn√©
vo svojej triede. VńŹaka charakteristick√©mu vn√ļtorn√©mu vybaveniu a usporiadaniu pr√≠strojovej dosky jazd√≠te pohodlne.
VaŇ°a i20 m√° k dispoz√≠cii Ň°irok√ļ Ň°k√°lu farieb exteri√©ru, obloŇĺenie interi√©ru a tkan√≠n. Farby s√ļ dokonale zos√ļladen√© so
sedadlami. Palubn√° doska a obloŇĺenie dver√≠ vozidla je vyhotoven√° z vysoko kvalitn√©ho tepeln√©ho plastu.

Predn√° ńćasŇ• interi√©ru

Detail prednej ńćasti interi√©ru vozu Hyundai i20
Ovl√°danie na volante
Ovl√°danie na volante Ruky na volante a ońći na ceste!
A eŇ°te zvl√°dnete veńĺa ńŹalŇ°√≠ch vec√≠.
UŇĺ√≠vateńĺsky pr√≠vetiv√© ovl√°dacie prvky
na volante umoŇĺŇąuj√ļ ńĺahko upravovaŇ•
hlasitosŇ•, vybavovaŇ• telefon√°ty, pouŇĺ√≠vaŇ•
palubn√Ĺ pońć√≠tańć a nastavovaŇ• tempomat.
Vyhrievan√Ĺ volant a sedadl√°
Vyhrievan√Ĺ volant a sedadl√° Pr√≠du naozaj vhod, keńŹ sa vyd√°vate
na cestu za chladn√©ho zimn√©ho r√°na. 3-stupŇąov√©
vyhrievanie predn√Ĺch sedadiel a vyhrievanie volantu
je s√ļńćasŇ•ou v√Ĺbavy (pr√≠platkov√° v√Ĺbava).
Chladen√° schr√°nka spolujazdca
Chladen√° schr√°nka spolujazdca Ste sm√§dn√Ĺ? Vychutnajte si studen√Ĺ
n√°poj z odkladacej priehradky s funkciou
chladenia, ktor√° je mimoriadne uŇĺitońćn√°
na dlh√Ĺch cest√°ch.

Zadn√° ńćasŇ• interi√©ru

Zadn√° ńćasŇ• interi√©ru vozu Hyundai i20
Priestore pre batoŇĺinu
Priestore pre batoŇĺinu BatoŇĺinov√Ĺ priestor, ktor√Ĺ sa objemom 326 litrov rad√≠ medzi najv√§ńćŇ°ie v triede, je moŇĺn√© sklopen√≠m zadn√Ĺch sedadiel zv√§ńćŇ°iŇ• aŇĺ na 1042 litrov. NavyŇ°e, nov√° i20 pon√ļka mnoŇĺstvo praktick√Ĺch odkladac√≠ch prvkov a vylepŇ°en√≠ pre cestuj√ļcich.
Delené zadné sedadlá
Delen√© zadn√© sedadl√° Zadn√© sedadl√° je moŇĺn√© skl√°paŇ• v pomere 60:40, a vytv√°raŇ• tak praktick√Ĺ, viac√ļńćelov√Ĺ √ļloŇĺn√Ĺ priestor bez schodu do batoŇĺinov√©ho priestoru.
Ovl√°danie na volante

Ruky na volante a ońći na ceste!
A eŇ°te zvl√°dnete veńĺa ńŹalŇ°√≠ch vec√≠.
UŇĺ√≠vateńĺsky pr√≠vetiv√© ovl√°dacie prvky
na volante umoŇĺŇąuj√ļ ńĺahko upravovaŇ•
hlasitosŇ•, vybavovaŇ• telefon√°ty, pouŇĺ√≠vaŇ•
palubn√Ĺ pońć√≠tańć a nastavovaŇ• tempomat.

Ovl√°danie na volante ZatvoriŇ•
Vyhrievan√Ĺ volant a sedadl√°

Pr√≠du naozaj vhod, keńŹ sa vyd√°vate
na cestu za chladn√©ho zimn√©ho r√°na. 3-stupŇąov√©
vyhrievanie predn√Ĺch sedadiel a vyhrievanie volantu
je s√ļńćasŇ•ou v√Ĺbavy (pr√≠platkov√° v√Ĺbava).

Vyhrievan√Ĺ volant a sedadl√° ZatvoriŇ•
Chladen√° schr√°nka spolujazdca

Ste sm√§dn√Ĺ? Vychutnajte si studen√Ĺ
n√°poj z odkladacej priehradky s funkciou
chladenia, ktor√° je mimoriadne uŇĺitońćn√°
na dlh√Ĺch cest√°ch.

Chladen√° schr√°nka spolujazdca ZatvoriŇ•
Priestore pre batoŇĺinu

BatoŇĺinov√Ĺ priestor, ktor√Ĺ sa objemom 326 litrov
rad√≠ medzi najv√§ńćŇ°ie v triede, je moŇĺn√© sklopen√≠m
zadn√Ĺch sedadiel zv√§ńćŇ°iŇ• aŇĺ na 1042 litrov.
NavyŇ°e, nov√° i20 pon√ļka mnoŇĺstvo praktick√Ĺch
odkladac√≠ch prvkov a vylepŇ°en√≠ pre cestuj√ļcich.

Priestore pre batoŇĺinu
Zatvoriҕ
Delené zadné sedadlá

Zadn√© sedadl√° je moŇĺn√© skl√°paŇ• v pomere 60:40,
a vytv√°raŇ• tak praktick√Ĺ, viac√ļńćelov√Ĺ √ļloŇĺn√Ĺ
priestor bez schodu do batoŇĺinov√©ho priestoru.

> Delené zadné sedadlá
Zatvoriҕ
 • DrŇĺiak n√°pojov UskladŇąovac√≠ priestor (drŇĺiak n√°pojov)
  Vhodne umiestnen√Ĺ medzi predn√Ĺmi sedadlami.
 • UskladŇąovac√≠ priestor (dvere) UskladŇąovac√≠ priestor (dvere)
  1.5 litrov√© fńĺaŇ°e m√īŇĺu byŇ• bezpeńćne uloŇĺen√© v predn√Ĺch dver√°ch, zatiańĺ ńćo v zadn√Ĺch m√īŇĺete uskladniŇ• litrov√© fńĺaŇ°e.
 • Stredov√° konzola a lakŇ•ov√° opierka Stredov√° konzola a lakŇ•ov√° opierka
  ńéalŇ°√≠ √ļloŇĺn√Ĺ priestor je v stredovej konzole s vekom, ktor√© s√ļńćasne tvoria pohodln√ļ, m√§kk√ļ lakŇ•ov√ļ opierku.
V√Ĺkon

KOMPAKTN√Ā VEńĹKOSҧ, VEńĹK√Ě V√ĚKONOM
ZaŇĺite neuveriteńĺn√ļ silu. Neńćakan√© prekvapenie!
 • Naftov√Ĺ motor
  1.4 CRDi

  Motor CRDi pon√ļka dokonal√ļ radosŇ• z jazdy s vyŇ°Ň°ou √ļńćinnosŇ•ou paliva a hladŇ°ie jazdn√© vlastnosti. 1.4 CRDi Motor produkuje 90 PS pri 4000 ot√°ńćkach za min√ļtu a 24,5 kg ¬∑ m maxim√°lneho kr√ļtiaceho momentu pri 1500 ~ 2500 ot√°ńćkach za min√ļtu.

  Max. v√Ĺkon
  90 k
  Max. tońćiv√Ĺ
  moment
  240 Nm
 • Naftov√Ĺ motor
  1.1 CRDi

  Motor CRDi pon√ļka pr√≠jemn√Ĺ p√īŇĺitok z jazdy a n√≠zku spotrebu vńŹaka efekt√≠vnejŇ°iemu vyuŇĺitiu paliva. Motor 1.1 CRDi m√° najvyŇ°Ň°√≠ v√Ĺkon 55 kW / 75 k pri 4 000 ot. / min. a maxim√°lny kr√ļtiaci moment 180 Nm pri 1 750 ~ 2 500 ot. / min.

  Max. v√Ĺkon
  75 k
  Max. tońćiv√Ĺ
  moment
  180 Nm
 • Benz√≠nov√Ĺ motor
  1.4 MPi

  Motor 1.4 MPi poskytuje maxim√°lny v√Ĺkon 100 k pri 6 000 ot. / min. NajvyŇ°Ň°ieho kr√ļtiaceho momentu 134 Nm dosahuje pri 3 500 ot. / min.

  Max. v√Ĺkon
  100 k
  Max. tońćiv√Ĺ
  moment
  134 Nm
 • Benz√≠nov√Ĺ motor
  1.25 MPi

  Robustn√Ĺ a pruŇĺn√Ĺ 4-valcov√Ĺ motor 1.25 MPi poskytuje najvyŇ°Ň°√≠ v√Ĺkon 62 kW / 84 k pri 6 000 ot. / min. alebo 55 kW / 75 k pri 5 500 ot. / min. najvyŇ°Ň°ieho kr√ļtiaceho momentu 122 Nm dosahuj√ļ obe verzie pri 4 000 ot. / min.

  Max. v√Ĺkon
  84 k
  Max. tońćiv√Ĺ moment
  122 Nm
 • Benz√≠nov√Ĺ motor
  1,0 T-GDi Low power

  Motor 1,0 T-GDi Low power poskytuje maxim√°lny v√Ĺkon 74kW/100k pri 4 500 ot. / min. NajvyŇ°Ň°ieho kr√ļtiaceho momentu 172 Nm dosahuje
  od 1 500 do 4 000 ot. / min.

  Max. v√Ĺkon
  100 k
  Max. tońćiv√Ĺ moment
  172 Nm
 • Benz√≠nov√Ĺ motor
  1,0 T-GDi High power

  Motor 1,0 T-GDi High power poskytuje maxim√°lny v√Ĺkon 88kW/120k pri 6 000 ot. / min. NajvyŇ°Ň°ieho kr√ļtiaceho momentu 172 Nm dosahuje
  od 1 500 do 4 000 ot. / min.

  Max. v√Ĺkon
  120 k
  Max. tońćiv√Ĺ moment
  172 Nm
 • Prevodovka Prevodovka
  6 r√Ĺchlostn√° manu√°lna prevodovka je Ň°tandardom pre vŇ°etky motory okrem 1,25 litrov√©ho motora, ktor√Ĺ je vybaven√Ĺ 5 r√Ĺchlostnou manu√°lnou prevodovkou. 4 r√Ĺchlostn√° automatick√° prevodovka je pr√≠stupn√° pre 1,4 litrov√Ĺ benz√≠nov√Ĺ motor.
 • Zavesenie predn√Ĺch kolies typu McPherson Zavesenie predn√Ĺch kolies typu McPherson
  Zavesenie predn√Ĺch kolies typu McPherson zaruńćuje excelentn√ļ pevnosŇ• a¬†st√°losŇ• pre vynikaj√ļcu manipul√°ciu a¬†bezpeńćnosŇ• pri zr√°Ňĺkach.
Bezpeńć√≠
ROZM√Ě҆ńĹATE NAD BEZPEńĆNOSҧOU?
POTOM M√ĀTE ODPOVEńé
Hovor√≠me o VaŇ°ej a bezpeńćnosti celej rodiny. i20 m√° vŇ°etky technol√≥gie bezpeńćnej jazdy.
 • Syst√©m varovania opustenia jazdn√©ho pruhu (LDWS)

  Kamera namontovan√° na vrchu stierańćov predn√©ho skla monitoruje oznańćenie ciesta upozorn√≠ vodińća, ak sa vozidlo vych√Ĺli z cesty.

 • TPMS - Syst√©m monitorovania tlaku v pneumatik√°ch TPMS

  Syst√©m monitorovania tlaku v pneumatik√°ch TPMS monitoruje tlak vo vŇ°etk√Ĺch Ň°tyroch pneumatik√°ch a¬†a informuje v√°s v pr√≠padoch, keńŹ je tlak pr√≠liŇ° n√≠zky.

 • HAC - Asistent rozjazdu do kopca HAC

  Tento syst√©m detekuje prudk√© svahy a¬†automaticky aktivuje brzdy, aby zabr√°nil nebezpeńćn√©mu c√ļvnutiu, najm√§ pri op√§tovnom rozjazde uprostred svahu.

 • SBL - Statick√© prisvecovanie z√°krut SBL

  Statick√© prisvecovanie z√°krut SBL zlepŇ°uje viditeńĺnosŇ• t√Ĺm, Ňĺe pri zat√°ńćan√≠ lepŇ°ie osvetńĺuje priestor pred vami v smere kam zat√°ńćate, takŇĺe m√īŇĺete ńĺahŇ°ie spozorovaŇ• prek√°Ňĺky a¬†chodcov.

 • Elektronick√° kontrola stability a riadenie stability vozidla Elektronick√° kontrola stability a¬†riadenie stability vozidla Aby sa zabezpeńćilo optim√°lne brzdenie, elektronick√° kontrola stability (ESC) automaticky rozdel√≠ brzdiacu silu do kaŇĺd√©ho kolesa. Riadenie stability vozidla (VSM) umoŇĺŇąuje vozidlu pri moŇĺnom Ň°myku zachovaŇ• maxim√°lnu stabilitu a¬†bezpeńćnosŇ•.
 • Protiblokovac√≠ brzdov√Ĺ syst√©m ABS Protiblokovac√≠ brzdov√Ĺ syst√©m ABS Protiblokovac√≠ brzdov√Ĺ syst√©m ABS zabraŇąuje Ň°myku a zablokovaniu kolies na klzkom povrchu alebo pri prudkom brzden√≠. S√ļńćasne v√°m umoŇĺŇąuje udrŇĺaŇ• kontrolu nad riaden√≠m a t√Ĺm sa vyhn√ļŇ• prek√°Ňĺke v ceste.
 • Brzdov√Ĺ asistent BAS Brzdov√Ĺ asistent BAS Brzdov√Ĺ asistent BAS rozpozn√°, ak sa vodińć snaŇĺ√≠ n√ļdzovo brzdiŇ•, a okamŇĺite zv√ĹŇ°i brzdn√ļ silu naplnen√≠m hydraulick√©ho syst√©mu bŇēzd s cieńĺom zabr√°niŇ• nehode. Z√°roveŇą rozsvieti v√ĹstraŇĺn√© svetl√°, aby signalizoval n√ļdzov√© brzdenie aj vodińćom za vami (syst√©m ESS).
 • Syst√©m 6tich airbagov Syst√©m 6tich airbagov
  Syst√©m 6tich airbagov pozost√°va z airbagov Ň°of√©ra a¬†spolujazdca, predn√Ĺch bońćn√Ĺch airbagov a¬†zadn√Ĺch airbagov na zaruńćenie bezpeńćnosti celej pos√°dky pr√≠padnej kol√≠zie. T√°to sn√≠mka je len ilustrańćn√°.
 • Signal n√ļdzov√©ho zastavenia (ESS) Signal n√ļdzov√©ho zastavenia (ESS)
  V pr√≠pade n√ļdzov√©ho zastavenia, vozidlo automaticky aktivuje pohotovostn√© svetl√°, aby upozornili Ň°of√©ra za n√≠m a t√Ĺm sa prediŇ°lo moŇĺn√Ĺm zadn√Ĺm n√°razom.
 • Kontrola ovl√°dania okien Kontrola ovl√°dania okien
  VŇ°etky bońćn√© okn√° m√īŇĺu byŇ• otv√°ran√© a¬†zatv√°ran√© diańĺkovo. Predn√© okn√° maj√ļ jednodotykov√ļ automatick√ļ zatv√°raciu a¬†otv√°raciu funkciu.
Komfort
I20 VIE PRESNE
ńĆO ZNAMEN√Ā KOMFORT
ZaŇĺite pohodlie, uŇĺitońćnosŇ• a¬†efekt√≠vne vyuŇĺit√ļ priestrannosŇ•.
 • Predn√Ĺ a zadn√Ĺ parkovac√≠ asistent
  Predn√Ĺ a zadn√Ĺ parkovac√≠ asistent Parkovanie nikdy nebolo tak jednoduch√©! Predn√Ĺ a ¬†zadn√Ĺ parkovac√≠ asistent zaisŇ•uje bezpeńćn√© parkovanie bez zbytońćn√©ho stresu prostredn√≠ctvom ultrazvukov√Ĺch senzorov na prednom a¬†zadnom n√°razn√≠ku, ktor√© zvukovo a¬†vizu√°lne upozorŇąuj√ļ na bl√≠Ňĺiace sa prek√°Ňĺky (zadn√© parkovacie senzory s√ļ s√ļńćasŇ• v√Ĺbavy Comfort, predn√© parkovacie senzory s√ļ s√ļńćasŇ•ou Premium pack).
 • Zadn√° parkovacia kamera
  Zadn√° parkovacia kamera Zadn√° kamera poskytuje obraz o dian√≠ za vozidlom a¬†pom√°ha vodińćovi odhaliŇ• predmety v ceste pońćas c√ļvania.(s√ļńćasŇ• paketu Smart ‚Äď displej v sp√§tnom zrkadle, alebo navig√°cie - zobrazenie na 7‚Äú displeji navig√°cie).
 • Integrovan√Ĺ navigańćn√≠ syst√©m
  Integrovan√Ĺ navigańćn√Ĺ syst√©m Plne integrovan√Ĺ navigańćn√Ĺ syst√©m je vybaven√Ĺ 7" farebnou dotykovou LCD obrazovkou, hands-free syst√©mom BluetoothTM a¬†jednoduch√Ĺm ovl√°dan√≠m (voliteńĺne od v√Ĺbavy Style).
 • Plne automatick√Ĺ syst√©m klimatiz√°cie
  Plne automatick√Ĺ syst√©m klimatiz√°cie Stańć√≠ len nastaviŇ• teplotu a¬†syst√©m ju bude s√°m udrŇĺiavaŇ•. S funkciou automatick√©ho odhmlievania navyŇ°e m√°te vŇĺdy priezrańćn√© skl√° bez zahmlievania (vo v√Ĺbave Style).
 
 • Tlańćidlo na Ň°tartovanie/zhas√≠nanie motora Tlańćidlo na Ň°tartovanie/zhas√≠nanie motora
  ҆tartovanie bez kńĺuńća tlańćidlom je moŇĺn√©, ak je v√°Ň° kńĺ√ļńć v aute, nech uŇĺ ho m√°te vo vaŇ°om¬†vrecku alebo taŇ°ke.
 • Audio system (Radio/CD/MP3) Audio system (Radio/CD/MP3)
  S vysokokvalitn√Ĺm audio syst√©mom si v i20 uŇĺijete pońć√ļvanie vaŇ°ej obńĺ√ļbenej hudby z r√°dia, alebo prehr√°vańća.
 • DrŇĺiak mobiln√©ho telef√≥nu na palubnej doske DrŇĺiak mobiln√©ho telef√≥nu na palubnej doske
  DrŇĺiak na spartphone bezpeńćne drŇĺ√≠ v√°Ň° telef√≥n pońćas nab√≠jania a je v perfektnej poz√≠cii na pouŇĺ√≠vanie k telefonovaniu, ako aj k pouŇĺitiu navig√°cie alebo prehr√°vanie vaŇ°ej obńĺ√ļbenej hudby. iPhone je ochrann√° zn√°mka spolońćnosti Apple Inc. Google Maps je ochrann√° zn√°mka spolońćnosti Google Inc.
 • PripojiteńĺnosŇ• (AUX and USB) PripojiteńĺnosŇ• (AUX and USB)
  AUX and¬†USB porty poskytuj√ļ ńĺahk√© spojenie s vaŇ°imi hudobn√Ĺmi s√ļbormi uloŇĺen√Ĺmi na vŇ°etk√Ĺch druhoch prenosn√Ĺch zariaden√≠, vr√°tane v√°Ň°ho smartphonu a¬†MP3 prehr√°vańća. Stańć√≠ sa pripojiŇ•.
 • Volant nastaviteńĺn√Ĺ v 4 smeroch Volant nastaviteńĺn√Ĺ v 4 smeroch
  Stńļpik volantu m√° funkciu nastavenia v√ĹŇ°ky a¬†nakl√°pania, ktor√° je z√°rukou maxim√°lne pohodln√© polohy pri riaden√≠.
 • DaŇĺńŹov√Ĺ senzor DaŇĺńŹov√Ĺ senzor
  Senzor daŇĺńŹa automaticky zapne stierańće a frekvenciu prisp√īsob√≠ podńĺa intenzity daŇĺńŹa.
 • Pr√≠strojov√Ĺ panel Supervision s TFT displejom Pr√≠strojov√Ĺ panel Supervision s TFT displejom
  Pr√≠strojov√Ĺ panel modelu i20 s intuit√≠vnym ovl√°dan√≠m je vybaven√Ĺ TFT displejom¬†s vysok√Ĺm rozl√≠Ň°en√≠m, ktor√Ĺ pon√ļkne optim√°lnu viditeńĺnosŇ• a¬†prehńĺadnosŇ•. Prepracovan√Ĺ a¬†ergonomick√Ĺ dizajn s prehńĺadn√Ĺmi ukazovateńĺmi dopńļŇąa pr√≠jemn√© LED podsvietenie (s√ļńćasŇ• paketu Smart).
Vyberte motoriz√°ciu
Prehńĺad Kateg√≥ria
Oznańćenie produktu
N√°zov modelu
Motor Oznańćenie motora
Zdvihov√Ĺ objem (cm3)
Maxim√°lna r√ĹchlosŇ• (km/h)
Maxim√°lny v√Ĺkon (kW/k/ot./min.) / /
Max. kr√ļtiaci moment (Nm / ot./min.) /
Akceler√°cia (0 - 100 km/h) (s)
Pońćet valcov
Vstrekovanie
Kompresn√Ĺ pomer
Prevodovka Typ prevodovky
Pońćet stupŇąov
Typ n√°honu
Zavesenie Predné
Zadné
Brzdy Predné
Zadné
Spotreba paliva Palivo
Spotreba paliva
(Mestsk√Ĺ cyklus) (litrov / 100 km)
Spotreba paliva
(Mimomestsk√Ĺ cyklus) (litrov / 100 km)
Spotreba paliva
(Kombinovan√Ĺ cyklus) (litrov / 100 km)
CO2 emisie
(Kombinovan√Ĺ cyklus) (g/km)
Kapacita n√°drŇĺe (l)
Exteri√©r DńļŇĺka (mm)
҆√≠rka (mm)
V√ĹŇ°ka (mm)
R√°zvor (mm)
BatoŇĺinov√Ĺ priestor BatoŇĺinov√Ĺ priestor (VDA; l)
Hmotnosti Pohotovostn√° hmotnosŇ• (kg)
Celkov√° pr√≠pustn√° hmotnosŇ• vozidla (kg)
Vyhradenie pr√°va na zmeny
VŇ°etky inform√°cie na str√°nke s√ļ dońćasn√©, podliehaj√ļ zmen√°m bez predch√°dzaj√ļceho upozornenia a sl√ļŇĺia len na √ļńćely predbeŇĺn√©ho ozn√°menia. MoŇĺn√© odch√Ĺlky v zobrazen√≠ farieb vozidla s√ļ sp√īsoben√© obmedzeniami technol√≥gie grafick√©ho zobrazenia. Zobrazen√© produkty sa zhoduj√ļ s ponukou a s radom vybavenia pre eur√≥pske trhy. Vozidl√° zobrazen√© na str√°nke m√īŇĺu byŇ• vybaven√© dodatońćn√Ĺm pr√≠platkov√Ĺm vybaven√≠m a na str√°nke nemusia byŇ• uveden√© vŇ°etky modelov√© verzie. SpolońćnosŇ• Hyundai Motor Czech s.r.o., org. zl. Slovakia si vyhradzuje pr√°vo na vykonanie zmien v Ň°pecifik√°ci√°ch a v obsahu vybavenia bez predch√°dzaj√ļceho upozornenia. Podrobnosti sa dozviete u predajcu vozidiel Hyundai a v cenn√≠koch.