Konfigurátor   >
Objednaҕ
tlańćen√Ĺ katal√≥g
StiahnuŇ• cenn√≠k Cenn√≠k pr√≠sluŇ°enstva Katal√≥g Katal√≥g pr√≠sluŇ°enstva Cenn√≠k skladov√© vozy

Vyberan√Ĺ Ň°t√Ĺl

Dynamick√Ĺ exteri√©r novej i20 je definovan√Ĺ dlhou kapotou, plynulou l√≠niou strechy a¬†jedineńćn√Ĺm dizajnom C-stńļpika v¬†lesklom ńćiernom preveden√≠.

҆portov√Ĺ vzhńĺad prednej ńćastii dotv√°ra Ň°esŇ•uholn√≠kov√° mrieŇĺka chladińća, charakteristick√° pre aktu√°lny modelov√Ĺ rad Hyundai, a¬†mimoriadne atrakt√≠vne prevedenie svetiel denn√©ho svietenia a¬†pozińćn√Ĺch svetiel vyuŇĺ√≠vaj√ļcich technol√≥gie LED. V√Ĺsledkom je Ň°t√Ĺlov√Ĺ dizajn exteri√©ru, ktor√Ĺ zreteńĺne vystupuje z¬†radu.

VytŇô√≠ben√Ĺ styl
NejlepŇ°√≠ prostornost ve sv√© tŇô√≠dńõ

Najviac priestoru v triede

Nov√° i20 poskytne najv√§ńćŇ°√≠ priestor v¬†interi√©ri vo svojej triede a¬†batoŇĺinov√Ĺ priestor s¬†objemom aŇĺ 326 litrov. Presvedńć√≠ V√°s vyuŇĺiteńĺnou Ň°√≠rkou interi√©ru a¬†najlepŇ°ou hodnotou pozdńļŇĺnej priestrannosti na predn√Ĺch a¬†zadn√Ĺch sedadl√°ch. Suver√©nne uspokoj√≠ r√īznorod√© prepravn√© n√°roky, ktor√© z√°kazn√≠ci ońćak√°vaj√ļ od plnohodnotn√©ho rodinn√©ho vozidla. VzduŇ°nosŇ• interi√©ru pozdvihne na eŇ°te vyŇ°Ň°iu √ļroveŇą elektricky ovl√°dan√° otv√°racia panoramatick√° strecha (v√Ĺbava na Ňĺelanie).

Dynamick√Ĺ dizajn

Nov√° gener√°cia Hyundai i20 bola navrhnut√° a¬†skonŇ°truovan√° v¬†eur√≥pskom v√Ĺvojovom centre Hyundai. Jej elegantn√Ĺ a¬†p√ļtav√Ĺ exteri√©r predstavuje najnovŇ°iu interpret√°ciu dizajnov√©ho smeru fluidic Sculpture 2.0. Typick√Ĺm pr√≠kladom rafinovan√©ho fluidn√©ho dizajnu s√ļ Ň°t√Ĺlov√© predn√© svetlomety s¬†projektorovou optikou obstar√°vaj√ļce tlmen√© aj diańĺkov√© svietenie, ktor√© Ň°t√Ĺlovo dopńļŇąaj√ļ pozińćn√© a¬†denn√© svetl√° vyuŇĺ√≠vaj√ļce technol√≥giu LED.

 

Grafika zadn√Ĺch svetiel

Koncov√© svetl√° s¬†horizont√°lnym ńćlenen√≠m dod√°vaj√ļ novej i20 jedineńćn√Ĺ vzhńĺad, evokuj√ļci modern√© hi-tech spracovanie. Technol√≥gia LED poskytuje novej i20 maxim√°lnu svietivosŇ• a¬†zvyŇ°uje bezpeńćnosŇ• v¬†prem√°vke.

Predstavte si svoju vlastn√ļ nov√ļ i20

Interi√©r vozidla je vypracovan√Ĺ zo starostlivo vybran√Ĺch materi√°lov najvyŇ°Ň°ej kvality, ktor√© spolu s¬†vynikaj√ļcou ergon√≥miou a¬†unik√°tnym dizajnom vytv√°raj√ļ prostredie, ktor√© nem√° v¬†tejto triede obdobu.

Vyberte si farebn√© prevedenie podńĺa individu√°lneho vkusu a¬†uŇĺ√≠vajte si jazdu v¬†prvotriednom komforte vńŹaka prepracovan√©mu logick√©mu rozmiestneniu vŇ°etk√Ĺch ovl√°dac√≠ch prvkov.ńĆi uŇĺ preferujete koŇĺu alebo l√°tku, nov√° i20 prich√°dza so Ň°irokou paletou exteri√©rov√Ĺch farieb a¬†interi√©rov√Ĺch l√°tok, z¬†ktorej si urńćite vyberiete.¬†

Privátní prostor

Priv√°tny priestor

Unik√°tny drŇĺiak mobiln√Ĺch zariaden√≠, bezpeńćne umiestnen√Ĺ na pr√≠strojovej doske, zaist√≠ dob√≠janie a¬†pripojenie V√°Ň°ho chytr√©ho telef√≥nu.

V√°Ň° telef√≥n tak budete m√īcŇ• pohodlne a¬†bezpeńćne vyuŇĺiŇ• pre volanie a¬†pr√≠jem hovorov, navig√°ciu, pre pr√≠stup k¬†zoznamom skladieb alebo pońć√ļvaniu r√°dia - to vŇ°etko s¬†pomocou Bluetooth pripojenia k¬†audiosyst√©mu vaŇ°ej i20.

iPhone je registrovanou obchodnou znańćkou Apple Inc.

Google Maps je registrovanou obchodnou znańćkou Google Inc.

.

Nov√Ĺ Hyundai i20 Coupe zaujme na prv√Ĺ pohńĺad ostro zoŇ°ikmen√Ĺm zadn√Ĺm stńļpikom a¬†v√Ĺrazn√Ĺm zadn√Ĺm streŇ°n√Ĺm spojlerom, ktor√© podńćiarkuj√ļ Ň°portov√Ĺ vzhńĺad vozidla. Pr√≠sluŇ°nosŇ• k¬†novej gener√°cii i20 potom prezrad√≠ dlh√° kapota a¬†do Ň°√≠rky rozkrońćen√© proporcie, dod√°vaj√ļce vozidlu sebavedom√Ĺ vzhńĺad vyjadruj√ļci silu, zatiańĺ ńćo celkov√© dizajnov√© poŇąatie vyzn√°va ńćist√© a¬†jednoduch√© l√≠nie rovnako ako u¬†5-dverovej verzie.

Dostupné od marca 2015.

Nov√° i20 Coupe
Top